Nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział

w akcji charytatywnej „Góra Grosza”

organizowanej przez towarzystwo Nasz Dom.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną,

rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się

poza własnym środowiskiem rodzinnym) i potrzebujących rodzin.

Góra Grosza.png
 

Akcja prowadzona jest poprzez zbiórkę monet od 1 gr do 5 zł

w placówkach w całej Polsce od dnia 1 listopada 2022.

Puszki na monety będą znajdować się w salach poszczególnych grup.