Rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do budynku filii (ul. Tańskiego)

25.11.2022 (piątek)

prosimy o przyprowadzenie dzieci do godz. 7:50,  

w związku z koniecznością zmiany organizacji pracy w tym dniu.

Dziękujemy!